Červen 2015

Ella Eberhardt

23. června 2015 v 18:38 | Rogue


Iron Man

18. června 2015 v 22:28 | Rogue
Občanským jménem Anthony Edward Stark, je majitelem společnosti Stark Industries. Tuto společnost založil jeho otec Howard Stark, který je také spoluzakladatelem S.H.I.E.L.D.u. Společnost Stark Industries vyrábí nejlepší zbraně na světě. Na jedné předváděcí akci v Afghánistánu, je zajat teroristy. Dozvídá se, že jeho zbraně jsou distribuovány i mezi ně. Teroristé po něm chtějí, aby sestrojil raketu Jericho. Dají mu materiál a pracovnu. Materiál využije ke stavbě speciálního obleku, díky kterému se mu podaří uniknout.
Po návratu do Ameriky, zavře Stark Industries, protože jeho cílem byl světový mír a ne to, aby jeho zbraněmi byly masakrovány stovky nevinných lidí. Aby mohl lidstvo chránit, tak sestrojil vylepšenou verzi obleku, která umí létat, střílet rakety atd. ...

Statusy

4. června 2015 v 20:49 | Rogue

Student

Jelikož tato RPG není zaměřená na Akademii S.H.I.E.L.D.u, tak ze začátku hry můžete být pouze studentem v posledním ročníku Akademie. Později možná bude možnost začínat prvním ročníkem. Můžete si vybírat z těchto oborů.
 • Sci-tech
  • Fyzika, Technika, Inženýrství
   • Výcvik zaměřený na různé technologie, stroje a podobné věci. Potom se z nich stávají vývojáři zbraní a různé výzbroje.
  • Biologie, Chemie, Medicína
   • Výcvik zaměřený na biochemii a medicína. Stávají se z nich lékaři a vývojáři.
 • Operační
  • Specialista
   • Výcvik zaměřený na boj a špionáž. Stávají se z nich experti na zbraně, práci v utajení. Často umí mluvit spoustou cizích jazyků.
  • Polní agent
   • Jejich výcvik se příliš neliší od výcviků specialistů. Jenom u polních agentů je kladen trochu větši důraz i na práci s lidmi.
 • Komunikační
  • Machři přes počítače, analýzu dat a věcí s tím spojených. Na akademii se spíš už jen učí postupy a přístup S.H.I.E.L.D.u. Proto je nejlehčí se tam dostat.

Agent

Můžete si vybrat jestli chcete být agentem, který nedávno vyšel z Akademie a tudíž slouží pod velením svého SO (velícího důstojníka) nebo jestli naopak chcete být jedním z velících důstojníků. Můžete se taky pouze účastnit misí a o žádného bažanta se nestarat. Hodnosti u agentů se určují podle jejich bezpečnostní prověrky, která však nijak nehovoří o schopnostech agenta. Po ukončení Akademie máte bezpečnostní prověrku 2. Dokud nedosáhnete bezpečnostní prověrky 3, tak musíte sloužit pod nějakým velícím důstojníkem. Jestli pod ním budete potom sloužit i nadále je už čistě vaše a jeho rozhodnutí. Od bezpečnostní prověrky 6 můžete být velícím důstojníkem a trénovat agenty nebo hledat talenty. V některých případech může talentovaná osoba sloužit pod velícím důstojníkem i bez toho, aby vystudovala Akademii S.H.I.E.L.D.u. Od prověrky 8 můžete velet různým misím a připravovat je.
 • Vědec
  • Biochemik/čka
   • Vědci vystudovaní v oboru biochemie obvykle pracují buďto jako medici nebo lékaři nebo se podílí na vývoji technologií. Mohou taktéž zkoumat mimozemské látky či rasy z biochemického hlediska.
  • Inženýr/ka
   • Podílí se na vývoji zbraní a vybavení pro agenty. Zkoumají mimozemská zařízení. Udržují v chodu různé stroje. Závisí na tom jestli pracují v terénu nebo v laboratořích.
 • Polní agent
  • Obvykle mají na starost mise týkající se lidí se superschopnostmi. Jejich výcvik je dost zaměřen i na jednání s lidmi, takže mají na starost výslechy. Většinou jsou to právě polní agenti, kdo vymýšlí a organizuje různé mise S.H.I.E.L.D.u. Do jejich práce patří také průzkumné mise, mise zajišťující 0-8-4.
 • Specialista
  • Jsou cvičeni především pro boj. Mají na starost špionážní mise a mise v utajení. Dost často pracují někde v zahraniční.
 • IT expert
  • IT expert neboli produkt komunikační fakulty akademie S.H.I.E.L.D.u. Mají na starost analýzu dat, získávání tajných dat, správu systému S.H.I.E.L.D.u. Mohou pracovat i v terénu, ale v takovém případě dostávají i výcvik polních agentů.

Zaměstnanci

 • Instruktoři
  • Většinou se jedná o "vysloužilé" agenty S.H.I.E.L.D.u, ale mohou jimi být i vědečtí konzultanti S.H.I.E.L.D.u, členové speciálních jednotek armády, agenti CIA nebo FBI... Často se instruktory stávají agenti, kteří utrpěli nějaké zranění na misi, ať už fyzické nebo psychické.
  • SO - supervising officer (velící důstojník)
   • Je agent, který má na starost nějaké jiného agenta, ať už budoucího nebo současného. Většinou to probíhá tak, že agent (SO) najde nějaký talent. Buď ho pošle rovnou na Akademii a po prodělání výcviku si ho vezme na starost, dál ho cvičí a dohlíží na něj na misích nebo ho na výcvik v Akademii ještě připraví. Nějakého velícího důstojníka má většina agentů. Je to také způsob jak vycičit agenty z lidí, kteří neprošli akademií. To se ale stává málokdy. Velící důstojník musí mít bezpečnostní prověrku minimálně 6.
 • Administrační pracovníci
  • Jedná se buď o starší agenty nebo o agenty z komunikačního. Mají na starost spisy, které se týkají ostatních agentů nebo misí.

Konzultant

 • Konzultanti nejsou zaměstnanci S.H.I.E.L.D.u, pouze se S.H.I.E.L.D.em spolupracují. Zpravidla jsou to vědci, lékaři a psychologové. Stejně jako je tomu u zaměstnanců a agentů S.H.I.E.L.D.u i oni mají bezpečnostní prověrky.

© Veškerá práva na námět této hry vlastní společnost Marvel Entertainment. Prává na obsah tohoto blogu náleží tvůrcům hry.